• English | 登录 | 注册

  浙江纳德仪器联系电话

  当前位置:首页 > 产品中心 > 产品分类

  • Analytik jena耶拿原子吸收光谱仪ZEEnit700P Analytik jena耶拿原子吸收光谱仪ZEEnit700P 产品简介: 主要特点: 1.火焰-石墨炉一体化,紧凑设计,不用机械切换原子化器  2.横向加热石墨炉技术  3.三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景&…

   产品型号:ZEEnit700P   |   产品品牌:Analytik jena 耶拿

  • 优纳特循环水冷却器新款推荐!
  • atago
  • roche
  • Sartorius 纯水器
  展开
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息